Indicadors calculats a partir de les fórmules definides a l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.

Ingressos

Execució del pressupost
Realització de cobraments

Despeses

Execució del pressupost
Realització de despeses
Indicadors per habitant
Liquiditat immediata
Solvència a curt termini
Esforç inversor
Autonomia
Autonomia Fiscal
Contribución del presupuesto al remanente de tesorería